Pišite za Krilo! ✍

Zanimaju nas marginalizirani glasovi, rubne perspektive, opskurne teme, guilty pleasures, analize, longreadovi i stripovi, uvijek.

Do daljnjega ne možemo ponuditi honorare za tekstove.

Pišite nam na email ili ispunite formular: