Rodno osjetljiv jezik

Na Krilu pišemo iz feminističke perspektive pa želimo da i oruđe koje koristimo – jezik – bude što više feminističko. Dok koristimo jezik, i jezik koristi nas – oblikuje način na koji razmišljamo i postojimo u svijetu. Zato nam je bitno istraživati njegov (pisani) potencijal.

Želimo se služiti rodno osjetljivim jezikom koji sabotira normativnu muškost hrvatskog te u jeziku otvara prostor za genderqueer i/ili nebinarne rodne identitete. Umjesto uobičajene kose crte (“učitelj/ice”) ili manje raširene upotrebe ženskog i muškog nastavka istovremeno (“reklie su”) odlučile smo koristiti znak “” uz normativan ženski oblik.

Znak ⁞ čine četiri vertikalne točkice, a mi ga vidimo kao znak koji konotira poroznost – protočnost značenja – te stoga inkluzivnost i sposobnost obuhvaćanja kategorija izvan i između roda, odnosno iskustava stalnog ili fluktuirajućeg identificiranja i s “muškim” i “ženskim” i/ili nijednim od toga. Točkicama smo pojedinačno dodijelile sadržaj i funkciju, slijedeći formulu:

 • [gramatički nastavak]

 • i

 • ili

 • ni

U rečenici “Učitelj⁞ice su slabo plaćen⁞e” riječ “učitelj⁞ice”, uz ženski oblik “učiteljice”, točkicama uključuje riječi i ideje:

 • učitelji
 • učitelji i učiteljice
 • učitelji ili učiteljice
 • ni učitelji ni učiteljice

a “plaćen⁞e”:

 • plaćeni
 • plaćeni i plaćene
 • plaćeni ili plaćene
 • ni plaćeni ni plaćene

uz ženski oblik “plaćene”.

Naša zamisao gramatički manje glatko funkcionira kad su u pitanju riječi poput “radnik” i “radnica”, no i neidealnim “radni⁞ca” obuhvaćeno je:

 • radnik
 • radnik i radnica
 • radnik ili radnica
 • ni radnik ni radnica

te ženski oblik “radnica”.

Korištenje točkica eksperiment je te stoga često neće idealno funkcionirati. Ovisno o kontekstu, kombinirat ćemo znak ⁞ i druge opcije, a praksa će pokazati može li se naš prijedlog usavršiti i hoće li ga čitatelj⁞ice usvojiti.

Crvena točka

Web pristupačnost

Želimo se truditi oko e-pristupačnosti Krila, odnosno raditi na tome da su naše stranice što čitljivije svim osobama.

Koristimo funkciju “alternative text” uz sve vizualne materijale na sajtu kako bi ih čitači ekrana mogli pročitati i kako bi bili pristupačni korisnic⁞ama kojima se slike ne prikazuju.

S lijeve strane ekrana čitatelj⁞ice mogu pristupiti gumbićima kojima želimo nadoknaditi propuste u dizajnu stranice kad je posrijedi pristupačnost.

Prvi gumbić predstavlja “Pomoćnika za pristupačnost” koji nudi niz opcija poput povećanja i smanjivanja teksta, čitkog fonta, podcrtavanja ili naglašavanja linkova, mijenjanja kontrasta, tj. boja na stranici (po uzoru na stranicu Hrvatskog saveza slijepih) itd. Za to koristimo besplatni WordPress plugin WP Accessibility Helper.

Pritiskanjem drugog gumbića odjednom se pali nekoliko opcija koje sajt čine visoko kontrastnim i čitkijim za dio korisn⁞ica. Za to koristimo besplatni WordPress plugin WP Accessibility.

Trudit ćemo se prilagođavati i dorađivati pristupačnost Krila u skladu s reakcijama i željama čitatelj⁞ica.